Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

30.11.2015
Niniejsze opracowanie sygnalne ma na celu analizę sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. w zakresie obecności cudzoziemców w szkołach wyższych, a tym samym analizę stopnia umiędzynarodowienia szkół wyższych na jego terenie. W celu analizy tendencji wybranych zjawisk w czasie część zagadnień zaprezentowana zostanie w okresie 2009/2010-2014/2015 oraz w przypadku absolwentów w okresie 2008/2009-2012/2013.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Doktoranci w województwie kujawsko-pomorskim 2013 r.

28.11.2014
W niniejszym opracowaniu analizie poddano studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Celem opracowania było przedstawienie sytuacji województwa w zakresie kształcenia na studiach trzeciego stopnia, zobrazowanie obszarów wiedzy, dziedzin nauk i dyscyplin naukowych cieszących się największą popularnością wśród kształcących się w województwie doktorantów z uwzględnieniem ich podziału na płeć. Źródłem danych było sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych (formularz S-12). Dane prezentowane są w formie tabel i wykresów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szkoły dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14

14.10.2014
Niniejsze opracowanie sygnalne zawiera informacje o liczbie szkół, uczniów i absolwentów w szkołach dla dorosłych w latach szkolnych 2004/05-2013/14 w województwie kujawsko-pomorskim. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w systemie edukacji osób dorosłych w województwie w minionej dekadzie. Źródłem informacji były sprawozdania instytucji oświaty i wychowania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz od roku szkolnego 2007/08 dane z Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane zaprezentowano również w formie wykresów.
Czytaj dalej
Do góry