Niniejsze opracowanie sygnalne ma na celu analizę sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. w zakresie obecności cudzoziemców w szkołach wyższych, a tym samym analizę stopnia umiędzynarodowienia szkół wyższych na jego terenie. W celu analizy tendencji wybranych zjawisk w czasie część zagadnień zaprezentowana zostanie w okresie 2009/2010-2014/2015 oraz w przypadku absolwentów w okresie 2008/2009-2012/2013.