W niniejszym opracowaniu sygnalnym analizie poddano ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe oraz sytuację osób posiadających wykształcenie zawodowe na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. Sytuację na rynku pracy zaprezentowano przez pryzmat zarejestrowanych w analizowanym roku bezrobotnych według zawodów oraz wolnych miejsc pracy według zawodów. Na podstawie wskaźnika intensywności nadwyżki/deficytu dokonano podziału na zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Źródło danych dla opracowania stanowiły zbiory SIO oraz publikacja „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.”, wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.