W niniejszym opracowaniu analizie poddano studentów i absolwentów szkół wyższych z uwzględnieniem podgrup kierunków w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku. Celem opracowania jest przedstawienie populacji studentów i absolwentów pod względem wybieranych i ukończonych przez nich podgrup kierunków studiów. Zastosowanie względnego wskaźnika podobieństwa struktur pozwoliło porównać wewnętrzną budowę badanych zbiorowości. Opracowanie prezentuje dane dotyczące studentów i absolwentów z uwzględnieniem podregionów, typów szkół wyższych, płci, a także trybu nauczania. Źródło danych stanowiło „Sprawozdanie o studiach wyższych” prowadzone na formularzu S-10. Dane prezentowane są w formie tabel, wykresów oraz map.