Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bieżące badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.


Badania ankietowe w okresie zagrożenia epidemiologicznego


Badanie kondycji gospodarstw domowych (cały rok)

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Bożeną Kulmagą - tel. 52 36 69 483, 532 089 493 (w godz. 7:00-15:00).

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (cały rok)

Celem tego badania jest ustalenie bilansu siły roboczej w naszym kraju z wyróżnieniem 3 podstawowych kategorii ludności: pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Na tej podstawie dokonywane są analizy rynku pracy pod kątem oceny występującego bezrobocia, a także struktur zatrudnienia wg cech społeczno-demograficznych oraz zawodowych.
Wyniki badania są wykorzystywane do analizy sytuacji  w zakresie aktywności ekonomicznej członków gospodarstw domowych, ale przede wszystkim posłużą do opracowywania prognoz oraz analizowania sytuacji na rynku pracy, w tym ocenie skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Piotrem Kacprowiczem − tel. 52 36 69 367, 532 089 437 (w godz. 7:00-15:00).

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (cały rok)

Przedmiotem badania jest przede wszystkim budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepieniężnych) wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe spożycie wybranych artykułów i usług.
Wyniki badania są wykorzystywane do m. in.: analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących to zróżnicowanie, ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, szacowania obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych, badania spożycia naturalnego oraz ubóstwa.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Kingą Mikołajewską − tel. 52 36 69 409, 532 089 490 (w godz. 7:00-15:00).


Wywiady ankietowe  przeprowadzane są:

  • bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) posiadających legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  • telefonicznie - przez teleankieterów GUS

Może to właśnie do Państwa mieszkania zawita lub zatelefonuje jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. W związku z tym, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania, zawarte w ankiecie, staną się Państwo współtwórcami wyników poszczególnych badań.
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych gospodarstw domowych lub rolnych, takimi jak adres czy nazwisko. Po analizach i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów lub map.

Uzyskane informacje są poufne i chronione tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane wyłącznie do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych. Sukces badania, czyli jego wartość informacyjna i jakość wyników, zależy w głównej mierze od Państwa - uczestników badania reprezentujących przekrój całego polskiego społeczeństwa.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, zwraca się z gorącą prośbą o uczestnictwo w badaniach i współpracę z ankieterami. Ich tożsamość można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dzwoniąc pod nr 52 3669 398 lub 532 089 468 (w godzinach pracy urzędu) lub poprzez stronę https://sa.stat.gov.pl/formularz/

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest także na stronie internetowej GUS
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/kontakt.htm

Szczegółowy wykaz badań jest dostępny pod adresem:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm

a podstawowe informacje na temat badań ankietowych na stronie:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/index.htm


Badania ankietowe w okresie NSP2021


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach!


Do góry