Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bieżące badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.

 

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS) 16.09-16.12.2019 r.

Od dnia 16 września do 16 grudnia 2019 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach przeprowadzane jest Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest poznanie obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski.

 

Badanie jest realizowane przez służby statystyczne we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a jego wyniki zostaną wykorzystane do tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim. Pozyskane dane umożliwią również dokonanie porównań międzynarodowych. Na terenie naszego województwa badanie realizują uprawnieni ankieterzy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jest ono prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego.

Uzyskane informacje są poufne i chronione tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane wyłącznie do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych.

Sukces badania, czyli jego wartość informacyjna i jakość wyników, zależy w głównej mierze
od Państwa – uczestników badania reprezentujących przekrój całego polskiego społeczeństwa. 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, zwraca się z gorącą prośbą o uczestnictwo i współpracę
z ankieterami. Ich tożsamość można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/kontakt.htm

a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych na których prezentowane są wyniki
z badań zdrowia, przeprowadzanych przez GUS w przeszłości:

Badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/

Badanie kondycji gospodarstw domowych (cały rok)

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Bożeną Kulmagą - tel. 52 36 69 483 (w godz. 7:00-15:00).

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (cały rok)

Celem tego badania jest ustalenie bilansu siły roboczej w naszym kraju z wyróżnieniem 3 podstawowych kategorii ludności: pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Na tej podstawie dokonywane są analizy rynku pracy pod kątem oceny występującego bezrobocia, a także struktur zatrudnienia wg cech społeczno-demograficznych oraz zawodowych.
Wyniki badania są wykorzystywane do analizy sytuacji  w zakresie aktywności ekonomicznej członków gospodarstw domowych, ale przede wszystkim posłużą do opracowywania prognoz oraz analizowania sytuacji na rynku pracy, w tym ocenie skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Piotrem Kacprowiczem − tel. 52 36 69 367 (w godz. 7:00-15:00).

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (cały rok)

Przedmiotem badania jest przede wszystkim budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepieniężnych) wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe spożycie wybranych artykułów i usług.
Wyniki badania są wykorzystywane do m. in.: analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących to zróżnicowanie, ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, szacowania obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych, badania spożycia naturalnego oraz ubóstwa.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Kingą Mikołajewską − tel. 52 36 69 409 (w godz. 7:00-15:00).


Wywiady ankietowe  przeprowadzane są:

  • bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) posiadających legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  • telefonicznie - przez teleankieterów GUS

Może to właśnie do Państwa mieszkania zawita lub zatelefonuje jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. W związku z tym, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania, zawarte w ankiecie, staną się Państwo współtwórcami wyników poszczególnych badań.
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych gospodarstw domowych lub rolnych, takimi jak adres czy nazwisko. Po analizach i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów lub map.
W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów  i teleankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikiem Urzędu Statystycznego dzwoniąc pod nr 52 366 94 82 (w godzinach pracy urzędu).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach!

Do góry