W informacji sygnalnej zaprezentowano informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2019/2020.