W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2017/2018. Zwrócono uwagę na podgrupy kierunków kształcenia najczęściej wybierane przez młodzież. Omówiono także cieszące się największym zainteresowanie wśród młodzieży zawody.