W informacji sygnalnej zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące edukacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021.
Przedstawione informacje dotyczą poszczególnych szczebli kształcenia, tj. placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym, policealnych oraz na poziomie wyższym.