Niniejsze opracowanie sygnalne zawiera informacje o liczbie dzieci i młodzieży podlegających i spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych w latach szkolnych 2009/2010–2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego oraz w strukturze przyczyn jego nie spełniania. Analizie poddano również zróżnicowanie w spełnianiu obowiązku w układzie powiatów i gmin. Źródłem informacji były dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane zaprezentowano w postaci wykresów, tabel i map.