Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r.