Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r.