Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r.