Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r