Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.