Informacja sygnalna prezentuje zakres informacji statystycznych dotyczących warunków pracy i wypadków przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Informacje na temat warunków pracy uzyskiwane są na podstawie rocznego badania prowadzonego na formularzu Z‐10. Badaniem tym objęte są jednostki sprawozdawcze zatrudniające powyżej 9 osób. Badanie dostarcza m.in. informacji na temat liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz wypłaconych świadczeń i odszkodowań z tytułu warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Dane zaprezentowano w podziale na płeć, sektory własności, sekcje PKD. Dane o wypadkach przy pracy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy Z‐KW; badaniem objęte są wszystkie jednostki bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Formularz dostarcza m.in. informacji na temat przyczyn i zdarzeń wypadków, liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy  według stażu pracy, sektorów własności i sekcji PKD.