Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018–2020