„Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prowadzonego od 2012 roku przeglądu najistotniejszych zagadnień z zakresu działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług w województwie kujawsko-pomorskim.
Analizie poddano informacje o działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2013-2015 przez przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i porównano je z sytuacją obserwowaną w kraju.
Źródłem informacji z zakresu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2013–2015 r. są dane wynikowe pochodzące z badania prowadzonego przez GUS na formularzach sprawozdawczych PNT‐02 (Badanie o innowacjach w przemyśle za lata 2013‐2015)
oraz PNT‐02/u (Badanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2013–2015).”