Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017–2019