Przedmiotem opracowania jest działalność innowacyjna prowadzona przez przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług w latach 2011-2013. W publikacji zaprezentowana została działalność innowacyjna przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą przedstawiono również na tle kraju. Źródłem informacji z zakresu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2011–2013 r. są dane wynikowe pochodzące z badania prowadzonego przez GUS na formularzach sprawozdawczych PNT‐02 (Badanie o innowacjach w przemyśle za lata 2011‐2013) oraz PNT‐02/u (Badanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2011–2013).