Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014–2016