Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2016–2018