Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja jest podstawowym, zbiorczym opracowaniem Urzędu, które stanowi zestawienie danych statystycznych oraz informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa w 2019 r.

Dane statystyczne zostały zgrupowane w 22 działach tematycznych, których układ został nieco zmodyfikowany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Usystematyzowano wcześniej publikowane w różnych częściach Rocznika informacje o gospodarstwach domowych, mieszkaniach i infrastrukturze komunalnej. Zawarte zostały one w dziale „Gospodarstwa domowe. Mieszkania”. Wyodrębniono także nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Zestawione tutaj informacje obejmują ochronę i wykorzystanie zasobów leśnych. Zakres danych statystycznych uzupełniono m.in. o skup owoców i grzybów leśnych oraz o informacje dotyczące zwierzyny łownej.

Wybrane zjawiska zilustrowano na kartogramach, kartodiagramach, wykresach i schematach. W porównaniu z poprzednimi edycjami, bieżąca edycja Rocznika została wzbogacona także pod względem graficznym. W celu umożliwienia właściwej interpretacji prezentowanych informacji zamieszczone zostały uwagi ogólnych, które zawierają wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii oraz zakresu informacji znajdujących się w opracowaniu.

Składową publikacji są także tablice przeglądowe prezentujące m.in. najważniejsze dane statystyczne o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2019 r. oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2010, 2015, 2019.

Do góry