Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Rocznik jest podstawowym, zbiorczym opracowaniem Urzędu, które stanowi zestawienie danych statystycznych oraz informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa, stan gospodarki oraz środowiska naturalnego województwa w 2021 r.

Dane statystyczne zostały zgrupowane w 21 działach tematycznych. W bieżącym wydaniu publikacji zamieszczone zostały wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z zakresu stanu i struktury ludności, aktywności ekonomicznej ludności oraz zasobów mieszkaniowych, a także po raz pierwszy  – informacje o nakładach pracy w gospodarstwach rolnych opracowane na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Dodatkowym elementem tegorocznego wydania jest zaprezentowana po raz pierwszy w Roczniku Delimitacja Obszarów Wiejskich (DOW) do celów statystycznych opracowana przez Główny Urząd Statystyczny. Celem DOW jest zapewnienie jednolitej prezentacji wyników badań statystycznych statystyki publicznej dotyczących obszarów wiejskich. Zastosowanie Delimitacji umożliwi szczegółowe prezentowanie danych na temat obszarów wiejskich, z podkreśleniem ich różnorodności.

W treści publikacji uwzględniono też zmiany względem poprzedniej edycji będące następstwem zmian w realizowanych badaniach statystycznych. Dotyczą one informacji, których źródłem jest Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, a które zostały opracowane zgodnie z nowymi zasadami wyznaczania głównych kategorii osób na rynku pracy. Od bieżącej edycji Rocznika dane statystyczne dotyczące niektórych zawodów medycznych są publikowane w oparciu o źródła administracyjne, a nie, jak dotychczas o sprawozdania podmiotów.

Wybrane informacje zilustrowano na kartogramach, kartodiagramach, wykresach i schematach. W celu umożliwienia właściwej interpretacji prezentowanych treści zachęcam do zapoznania się z uwagami ogólnymi, które zawierają wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii oraz zakresu informacji znajdujących się w publikacji.

Składową opracowania są tablice przeglądowe uwzględniające m.in. najważniejsze dane statystyczne o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2021 r. oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2010, 2015.

Do góry