Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2021
Częstotliwość wydania: Roczna

Rocznik jest podstawową, zbiorczą publikacją Urzędu, która stanowi zestawienie danych statystycznych oraz informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa w 2020 r.
Dane statystyczne zostały zgrupowane w 21 działach tematycznych. W bieżącej edycji zaprezentowano wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. O wyniki reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń za październik 2020 r. wzbogacony został zakres tematyczny działu „Wynagrodzenia. Świadczenia społeczne”. Informacje dotyczące handlu i gastronomii połączono z danymi statystycznymi dotyczącymi cen. Zgrupowano je w połączonym dziale „Handel. Ceny”.
Wybrane zjawiska zilustrowano na kartogramach, kartodiagramach, wykresach i schematach. W celu umożliwienia właściwej interpretacji prezentowanych informacji zamieszczone zostały uwagi ogólne, które zawierają wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii oraz zakresu informacji znajdujących się w opracowaniu.
Składową publikacji są także tablice przeglądowe zawierające najważniejsze dane statystyczne o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2020 r. oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2010, 2015, 2020.

29.04.2022:

Zmodyfikowano pliki .pdf i .xlsx „Rocznika Statystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021”

w dziale XI „Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne” na str. 109:

 • w tabl. 4 (86):
 • w 1. od góry wierszu czwartej rubryki skorygowano liczbę techników i pracowników równorzędnych za 2020 r. (z 604,5 na 604,7);
 • w 3. od dołu wierszu czwartej rubryki skorygowano liczbę techników i pracowników równorzędnych za 2020 r. w przetwórstwie przemysłowym (z 354,4 na 354,6);
 • w 4. od dołu wierszu czwartej rubryki skorygowano liczbę techników i pracowników równorzędnych za 2020 r. w przemyśle (z 354,4 na 354,6).


oraz w dziale XII „Rolnictwo” na str. 112:

 • w tabl. 4 (91):
 • w 1. od góry wierszu piątej rubryki skorygowano wartość powierzchni zasiewów w gospodarstwach indywidualnych (z 849,8 na 849,4);
 • w tabl. 5 (92):
 • w 10. od góry wierszu trzeciej rubryki skorygowano wartość zbiorów ziemniaków za 2019 r. (z 489563 na 487281);
 • w 10. od góry wierszu czwartej rubryki skorygowano wartość zbiorów ziemniaków za 2020 r. (z 669583 na 665647);
 • w 4. od dołu wierszu czwartej rubryki skorygowano wartość plonów ziemniaków z 1 ha w dt za 2020 r. (z 336 na 337).

14.07.2022:

Zmodyfikowano pliki .pdf i .xlsx „Rocznika Statystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021”

w dziale XII „Rolnictwo” na str. 115:

 • w tabl. 7 (94):
 • w 8. od dołu wierszu czwartej rubryki skorygowano pogłowie krów w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych w sztukach (z 49,7 na 14,6).
Do góry