Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Rocznik jest podstawowym, zbiorczym opracowaniem Urzędu, które stanowi zestawienie danych statystycznych oraz informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa, stan gospodarki oraz środowiska naturalnego województwa w 2022 r.

W bieżącym wydaniu publikacji dla umożliwienia analizy wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim zamieszczone zostały także informacje obejmujące rok 2019 bezpośrednio poprzedzający pandemię. Wszystkie zagadnienia zgrupowano w 21 działach tematycznych.

Szczególnie zwracam uwagę Czytelników na dane statystyczne dotyczące pracujących, które począwszy od 2022 r. są prezentowane ze zwiększeniem wykorzystania administracyjnych źródeł danych. O wyniki reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń za październik 2022 r. wzbogacony został zakres tematyczny działu „Wynagrodzenia. Świadczenia społeczne”. W Roczniku zamieszczone zostały ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 m. in. z zakresu osób niepełnosprawnych. Opublikowano też wyniki prognozy ludności do 2060 r. opracowanej w 2023 r. na podstawie stanu wyjściowego ludności z 31 grudnia 2022 r. W porównaniu z poprzednim wydaniem publikacji, rozszerzono zakres wybranych działów o prezentowane wskaźniki Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) do celów statystycznych opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wybrane informacje zilustrowano na kartogramach, kartodiagramach, wykresach i schematach. W celu umożliwienia właściwej interpretacji prezentowanych treści zachęcam do zapoznania się z uwagami ogólnymi, które zawierają wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii oraz zakresu informacji znajdujących się w publikacji.

Składową opracowania są tablice przeglądowe uwzględniające m.in. najważniejsze dane statystyczne o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2022 r. oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2010, 2015.

Do góry