Opracowanie  zawiera podstawowe informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z rokiem poprzednim. W przygotowanym materiale zwrócono uwagę na liczbę przychodni oraz praktyk lekarskich i stomatologicznych funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim oraz na ich dostępność dla mieszkańców poszczególnych gmin. Uwzględniono też informacje dotyczące udogodnień dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w omawianych placówkach. Zaprezentowano również dane statystyczne odnoszące się do udzielonych porad lekarskich według ich rodzajów oraz grup pacjentów, ze szczególnych uwzględnieniem osób starszych (65 lat i więcej) oraz dzieci i młodzieży (do 18. roku życia).