Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu 2017 r., jak i w odniesieniu do roku 2020, w którym zaczęły obowiązywać obostrzenia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa w warunkach pandemii COVID-19. W przygotowanym materiale zwrócono uwagę na zmiany liczby przychodni oraz praktyk lekarskich i stomatologicznych funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim oraz ich dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin w województwie. Uwzględniono też informacje dotyczące udogodnień dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w omawianych placówkach. Zaprezentowane zostały także dane statystyczne odnoszące się do udzielonych porad lekarskich według ich rodzajów oraz grup pacjentów, ze szczególnych uwzględnieniem osób starszych (65 lat i więcej) oraz dzieci i młodzieży (do 18. roku życia).