Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.