Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.