Zaprezentowane dane statystyczne dotyczą warunków pracy i wypadków przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.
Informacje na temat warunków pracy pochodzą z rocznego sprawozdania o warunkach pracy (Z-10). Badanie Z-10 objęte są podmioty sprawozdawcze zatrudniające powyżej 9 osób. Dostarcza ono informacji m.in. na temat liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz wypłaconych świadczeń i odszkodowań z tytułu warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.
Dane o wypadkach przy pracy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku (Z‐KW). Badaniem objęte są wszystkie jednostki bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Wyniki tych badań dają możliwość podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę warunków pracy.