Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2024

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.04.2024
Częstotliwość wydania: Roczna

Raport jest opracowaniem analitycznym. Analogiczne raporty dla poszczególnych województw, w zbliżonym układzie i zakresie tematycznym, wydawane są przez wszystkie urzędy statystyczne w Polsce.
Publikacja zawiera istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego informacje o zmianach zachodzących w środowisku, obserwowanych procesach demograficznych, zagadnieniach związanych z rynkiem pracy czy edukacją. W opisie warunków i jakości życia mieszkańców ujęte zostały tematy m. in. z zakresu ochrony zdrowia, świadczeń społecznych, transportu, czy bezpieczeństwa publicznego. Wskazane zostały obserwowane tendencje w wybranych obszarach gospodarki, aktywność podmiotów gospodarki narodowej, czy też zagadnienia obejmujące działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjną. W publikacji uwzględniono tematy związane z finansowaniem działań z budżetów samorządów, projektami dofinansowanymi ze środków europejskich, czy też planowaniem przestrzennym i rewitalizacją.
Informacje w publikacji dotyczą 2023 r., a w przypadku braku ich dostępności – roku poprzedzającego rok analizowany. Dla szerszego zobrazowania zachodzących zmian w województwie kujawsko-pomorskim, dokonano porównań z rokiem poprzednim oraz w miarę możliwości z 2015 r. Wybrane dane statystyczne przedstawiono na tle kraju, w odniesieniu do innych województw, a także w ujęciu retrospektywnym za lata 2015–2023. Niektóre zagadnienia zaprezentowano dla miast wojewódzkich, tj. dla Bydgoszczy i Torunia, a także w przekroju podregionów, powiatów i gmin.
Komentarz analityczny wraz z tablicami statystycznymi uzupełniony został graficznymi formami prezentacji danych statystycznych w postaci kartogramów, kartodiagramów i wykresów, które obrazują zmienność przestrzenną i czasową zjawisk. 

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności
Do góry