Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 20.05.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja jest opracowaniem analitycznym nawiązującym do wyzwań określonych w dokumencie strategicznym z punktu widzenia prowadzenia polityki regionalnej, tj. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Opracowanie zawiera istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego informacje o zmianach zachodzących w środowisku, obserwowanych procesach demograficznych, zagadnienia związane z edukacją i wykorzystaniem kapitału ludzkiego. Opisuje sytuację na rynku pracy z uwzględnieniem aktualnych wyników badania struktury wynagrodzeń według zawodów. W opisie warunków i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zaakcentowano różnorodne tematy m. in. z zakresu ochrony zdrowia, świadczeń społecznych, transportu, czy bezpieczeństwa publicznego.

Wskazane zostały aktualne czynniki wpływające na koniunkturę gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego, obserwowane tendencje w wybranych obszarach gospodarki, aktywność podmiotów gospodarki narodowej, czy też zagadnienia z obszaru działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej. W publikacji uwzględniono także zagadnienia związane z finansowaniem działań z budżetów samorządowych, czy też z projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W publikacji zostało wyodrębnionych 10 rozdziałów. Zawarte w niej informacje dotyczą 2021 r., a w przypadku braku ich dostępności – roku poprzedzającego rok analizowany. Dla szerszego zobrazowania zachodzących w województwie kujawsko-pomorskim zmian, dokonano porównań z rokiem poprzednim oraz w miarę możliwości z 2015 r., czy też z 2010 r.

Komentarz analityczny wraz z tablicami statystycznymi został uzupełniony graficznymi formami prezentacji danych statystycznych w postaci kartogramów, kartodiagramów i wykresów, które obrazują zmienność przestrzenną i czasową zjawisk.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności
Do góry