Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.04.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja ta jest opracowaniem analitycznym wydawanym przez wszystkie urzędy statystyczne w Polsce w zbliżonym układzie i zakresie tematycznym.

Opracowanie zawiera istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego informacje o zmianach zachodzących w środowisku, o obserwowanych procesach demograficznych, zagadnienia związane z rynkiem pracy, edukacją i wykorzystaniem kapitału ludzkiego.

W opisie warunków i jakości życia mieszkańców zaakcentowano różnorodne tematy m. in. z zakresu ochrony zdrowia, świadczeń społecznych, transportu, czy bezpieczeństwa publicznego. Wskazane zostały aktualne, obserwowane tendencje w wybranych obszarach gospodarki, aktywność podmiotów gospodarki narodowej, czy też zagadnienia z obszaru działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej.

W publikacji uwzględniono tematy związane z finansowaniem działań z budżetów samorządów oraz z projektami dofinansowanymi ze środków europejskich. Po raz pierwszy podjęto temat dotyczący planowania przestrzennego i rewitalizacji.

Prezentowane w publikacji informacje dotyczą 2022 r., a w przypadku braku ich dostępności – roku poprzedzającego rok analizowany. Dla szerszego zobrazowania zachodzących zmian w województwie kujawsko-pomorskim, dokonano porównań z rokiem poprzednim oraz w miarę możliwości z 2015 r. Wybrane dane statystyczne przedstawiono na tle kraju, w odniesieniu do innych województw, a także w ujęciu retrospektywnym za lata 2015–2022. Niektóre zagadnienia zaprezentowano dla miast wojewódzkich, tj. dla Bydgoszczy i Torunia, a także w przekroju podregionów, powiatów i gmin.

Komentarz analityczny wraz z tablicami statystycznymi został uzupełniony graficznymi formami prezentacji danych statystycznych w postaci kartogramów, kartodiagramów i wykresów, które obrazują zmienność przestrzenną i czasową zjawisk.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności
Do góry