Za jedno z największych współczesnych wyzwań uważa się proces demograficznego starzenia się ludności. Jednym z podstawowych jego wyrazów jest rosnący z roku na rok udział ludności w wieku 65 lat i więcej. W województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31 grudnia 2022 r. współczynnik starości demograficznej wyniósł 19,6%.