Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. charakteryzowała się niskim poziomem urodzeń, rekordową liczbą zgonów oraz utrzymującym się ujemnym saldem migracji na pobyt stały. Na ruch naturalny ludności wpływ miała również większa liczba zawieranych małżeństw oraz wzrost orzeczonych rozwodów.