Niniejsze opracowanie sygnalne ma na celu analizę sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. w zakresie stanu i ruchu naturalnego ludności. Poruszono m.in. zagadnienia:  gęstości zaludnienia, wskaźnika urbanizacji, przyrostu naturalnego i migracji wewnętrznych, oraz ich rozkładu przestrzennego. Opracowanie zawiera również podstawowe dane dla powiatów za rok 2010, 2014 i 2015. Wybrane dane przedstawiono w podziale na powiaty i gminy.