Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.