W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 144,1 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 4,4% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 141,9 tys., tj. 4,5%). Wyjeżdżających do pracy było prawie dwa razy więcej niż przyjeżdżających - iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,51.