W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 247,1 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 4,8% ogółu dojeżdżających w kraju. Wyjeżdżających do pracy było prawie dwa razy więcej niż przyjeżdżających – iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,47.