Opracowanie prezentuje dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim (stan na 31 grudnia 2022 r.) według sektorów własności, wybranych form prawnych oraz sekcji PKD. Zawiera również informacje na temat spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także ruchu podmiotów w rejestrze REGON. Część danych zaprezentowana została w podziale na powiaty.

26.04.2023

Zmodyfikowano plik .pdf  informacji sygnalnej „Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 r.”

s. 2 akapit 2

Z: Podobnie jak w poprzednich latach utrzymała się przewaga podmiotów nowo zarejestrowanych nad zlikwidowanymi. W 2022 r. była ona mniejsza niż rok wcześniej (161 podmiotów nowo zarejestrowanych do 100 wykreślonych) i wyniosła 134 do 100.

Na: Podobnie jak w poprzednich latach utrzymała się przewaga podmiotów nowo zarejestrowanych nad zlikwidowanymi. W 2022 r. była ona mniejsza niż rok wcześniej (161 podmiotów nowo zarejestrowanych do 100 wykreślonych) i wyniosła 133 do 100.