Opracowanie prezentuje dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim (stan w dniu 31.12.2019 r.) według sektorów własności, wybranych form prawnych oraz sekcji PKD. Zawiera również informacje na temat spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także ruchu podmiotów w rejestrze REGON. Część danych zaprezentowana została w podziale na powiaty.