Zgodnie z prognozą demograficzną GUS zauważyć można, że w 2050 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. spośród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jedynie w dwóch przewiduje się wzrost liczby mieszkańców: w bydgoskim – o 32,4% i w toruńskim – o 32,0%. W pozostałych powiatach oraz we wszystkich miastach na prawach powiatu ludności będzie ubywać. Największy spadek liczby ludności względem roku bazowego zanotuje miasto na prawach powiatu Włocławek – o 29,9% mniej. W 2050 r., pomimo 27,0% spadku populacji, najludniejszym miastem pozostanie Bydgoszcz, z liczbą ludności przekraczającą 262 tys.