W lutym 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,2% w porównaniu z lutym 2014 r. Spadek natomiast odnotowano w produkcji budowlano-montażowej – o 20,2% niższa niż przed rokiem.