Według stanu na koniec sierpnia 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 213,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% więcej niż w końcu lipca 2021 r. i o 2,9% więcej niż 30 sierpnia 2020 r.