Według stanu na koniec lutego 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,5% więcej niż w końcu lutego 2021 r.