Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 24.03.2017
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

Opracowanie porusza tematykę usytuowania osób powyżej 50 roku życia w oparciu o dane uzyskane z badań statystyki publicznej: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Bezrobocia rejestrowanego, Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów, danych udostępnionych przez EUROSTAT oraz po raz pierwszy - Statystycznej karty wypadku.

Publikacja składa się z komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej dostępnej w formacie Excel. Pierwszą część opracowania stanowi ogólna charakterystyka, w tym uwarunkowania demograficzne oraz podstawowa analiza osób powyżej 50 roku życia na tle ogółu ludności w latach 2010-2015. Sytuację badanej grupy osób w Polsce omówiono w podziale na regiony oraz na tle wybranych krajów Europy.

Kolejne komponenty części analitycznej składają się z bloków tematycznych: aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, bezrobotni oraz wynagrodzenia. Dla zobrazowania sytuacji osób powyżej 50 roku życia na krajowym rynku pracy dane statystyczne przedstawiono w podziale na województwa.
Uzupełnieniem wydawnictwa jest analiza taksonomiczna rynku pracy według województw, której interesującym elementem jest ranking przedstawiający zróżnicowanie województw w oparciu o charakterystyki omawianej grupy osób na rynku pracy w Polsce.

Do góry