Niniejsze opracowanie prezentuje informacje na temat świadczeń społecznych wypłacanych w województwie  kujawsko-pomorskim w 2017 r. Dane prezentowane są dla województwa i kraju, a część z nich zilustrowana jest wykresami.