Emeryci i renciści w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.