Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat liczby mieszkań oddanych do użytkowania w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., m.in. według form budownictwa. Odnaleźć w nim można także informacje dotyczące budynków oddanych do użytkowania, kubaturze i czasie ich budowy. Prezentowane są również dane statystyczne dotyczące mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia i mieszkań, których budowę rozpoczęto.