W opracowaniu zaprezentowano zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim w ujęciu kwartalnym w 2017 roku, z odniesieniem do roku 2016 i dwóch pierwszych kwartałów 2018 r.